Use of cookies

This website uses cookies. By using the website you agree with this. Further details are available here.

Ochrana životního prostředí společností MEWA - Naše zodpovědnost vůči přírodě

Ochrana životního prostředí a šetření přírodních zdrojů patří v podniku MEWA k firemním principům. S nejmodernějšími ekologickými technologiemi jsme si stanovili cíl být při ochraně životního prostředí lepší, než to vyžaduje zákonodárce.