Use of cookies

This website uses cookies. By using the website you agree with this. Further details are available here.

Ochrona środowiska - racjonalne gospodarowanie zasobami w firmie MEWA

Zasoby naturalne są dobrem ograniczonym. Tym ważniejsze jest oszczędne gospodarowanie wodą, energią oraz pozostałymi zasobami. Z tego względu ochrona środowiska i zasobów naturalnych od ponad 30 lat ma priorytet również w firmie MEWA i niezmiennie zalicza się do podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa. Już w 1997 r. jako pierwsze przedsiębiorstwo naszej branży, zostaliśmy wyróżnieni międzynarodowym certyfikatem ochrony środowiska. Więcej o filozofii firmy MEWA oraz o stosowanych przez nas postępowych rozwiązaniach technicznych z zakresu ochrony środowiska można dowiedzieć się na stronie:

http://www.mewa-service.pl/przedsiebiorstwo/zarzadzanie-ochrona-srodowiska/